The conflicting situations that are the starting point of my work are communicated using different media, mainly photographs, videos and objects. I use these elements so as to create discrete levels or planes behind or in front of the pictorial surface. The aim is to infuse the image with depth, liveliness and three-dimensionality so as to make it seem more real both to me and its eventual viewers; another aim is that it would enable me to share the original conflicting situations with the viewer. My term for the final works installed in a gallery or some other venue is ‘situation sculpture’.

Rethinking Digitalization in Exhibition Laboratory, non curated exhibition of digitalization, March-April 2017 Helsinki

Rethinking Digitalization

Rethinking Digitalization 24.3 - 9.4.2017

Exhibition Laboratory, Merimiehenkatu 36

Avoinna ti-su 11-18 / Open thu-sun 11-18

In order to be precise, to start with, we did not rethink digitalization. Rethinking would imply that one would think again a concept that already is manifested, and took major role in art practise. In this sense we’re developing the thought more than rethinking it. 

 

“Digitalization” is an historical process proceeding in phases of development, success and failure. These phases, repeating it-selves so far, have been producing more knowledge on theory, science and so technology. Simultaneously, economical and socio-political fields absorbed and applied new possibilities to transform our everyday life. Following this approach, we did not find anything new. Instead our work was to define what is our own position; our distance to object “Digitalization” in term of materiality, memory, body, history, communication, economy… 

 

The exhibition proposal by artist Marjatta Oja and professor Anna-Kaisa Rastenberger happened in a spontaneous manner. The works were not curated in a hierarchical model, but based on exchange of individual thoughts as one of them was even to cancel the whole exhibition. 

 

Along the meetings, the shared interest in each other position actually operated as the catalyst for the process establishing the work plan. The multiple discussions among participants developed this will to understand how “Digitalization” relates to own work. This over all approach, possible in art academy and especially in a laboratory, produced an open framework which resulted in the various forms of artwork present in the exhibition. Some works were ready, some were already in the process of making, and others were produced specifically for the exhibition. 

 

Including works by:

 

Arja Kärkkäinen & Milja Moilanen 

Gregoire Rousseau 

Iiris Kaarlehto & Inka Kynkäänniemi 

Bogna Luiza Wisniewska 

LM Salling 

Fredrik Enges

Felicia Jansson 

Olga Benedicte

Matti Harju 

Inma Herrera 

Johannes Paahto & Harriina Räinä & Jari Vahtola

 

as well as an open booth curated by Andrey Bogush with the works by:

 

Bogdan Vladimir Ablozhnyy

Andrey Bogush

Océane Bruel

Monika Czyżyk

Vendula Knopová

Oskari Ruuska

Kristina Sedlerova

 

On the 29th of March:

Skype talk event with Aria Dean and Shawné Michaelain Holloway. Organized by Otto Byström.

 

Aria Dean is an artist, writer, and curator based in Los Angeles, CA. She currently holds the position of assistant curator of net art & digital culture at Rhizome. Her writing has been featured in Artforum, The New Inquiry, Real Life Magazine, Topical Cream Magazine, and X-TRA Contemporary Art Quarterly. She has exhibited at Arcadia Missa (London), Club Pro (LA), and AALA (LA). She also co-directs Los Angeles gallery and project space As It Stands LA. Currently, Dean’s research, writing and visual work explores the relationship and resonances between blackness, media, and communication and information technologies. She works primarily through text and sculpture to hypothesize an apocalyptic blackness.

 

 

Shawné Michaelain Holloway is an internet artist using sound, video, and performance to re-stage personal narratives through materials appropriated from the web. her work shapes the rhetorics of technology and sexuality into tools for exposing structures of power. her work has been exhibited internationally in spaces like the Festspielhaus Hellerau (Dresden, DE), Lafayette Anticipation (Paris, FR), and on NTS Radio.

 

Näyttelyn avajaiset torstaina 23.3.2017 klo 17-19. Tervetuloa!

 

Jos olemme aivan tarkkoja, emme ole ryhtyneet määrittelemään digitalisaation käsitettä uudelleen. Käsitteen uudelleen määrittelyssä on aina kyse siitä, että käsite on jo olemassa ja että sillä on merkittävä rooli taiteen alalla. Olemme siis oikeastaan kehittämässä käsitettä, emme määrittelemässä sitä uudelleen.

 

”Digitalisaatio” viittaa historialliseen prosessiin, joka koostuu kehitystyöstä, onnistumisista ja epäonnistumisista. Nämä vaiheet ovat kerta toisensa jälkeen toistuneet. Ne ovat tuottaneet lisää teoreettista, tieteellistä ja teknologista tietoa. Samalla taloudelliset, yhteiskunnalliset ja poliittiset alat ovat tarjonneet meille uusia mahdollisuuksia muuttaa arkielämäämme. Tästä näkökulmasta emme kuitenkaan löytäneet mitään uutta. Työmme tarkoituksena olikin asemoida itsemme, määrittää sijaintimme suhteessa ”digitalisaatioon” esimerkiksi materiaalisuuden, muistin, kehon, historian, viestinnän ja talouden näkökulmista.

 

Taiteilija Marjatta Oja ja professori Anna-Kaisa Rastenberger saivat ajatuksen näyttelystä spontaanisti. Näyttelyssä esiteltäviä töitä ei kuratoitu hierarkkisen mallin mukaisesti, vaan toiminta perustui ajatustenvaihtoon – jopa siinä määrin, että näyttelyn peruuntumista pidettiin yhtenä vaihtoehtona.

 

Tapaamisten myötä taiteilijat alkoivat kiinnostua toistensa näkemyksistä, ja näyttelyn työsuunnitelma muotoutui. Projektin osallistujat kävivät keskenään keskusteluja, joissa nousi esiin tarve ymmärtää, millä tavoin ”digitalisaatio” vaikuttaa kunkin taiteilijan omaan työskentelyyn. Tämä lähestymistapa on mahdollinen taidekorkeakoulun puitteissa ja erityisesti laboratorio-olosuhteissa. Se avoimeen viitekehykseen, joka mahdollisti näyttelyssä esiteltävien taideteosten moninaisuuden. Jotkin töistä olivat jo valmiita, jotkin vielä työn alla, kun taas osa teoksista tehtiin nimenomaan tätä näyttelyä varten.

 

Näyttelyyn osallistuvat taiteilijat:

 

Arja Kärkkäinen & Milja Moilanen 

Gregoire Rousseau 

Iiris Kaarlehto & Inka Kynkäänniemi 

Bogna Luiza Wisniewska 

LM Salling 

Fredrik Enges

Felicia Jansson 

Olga Benedicte

Matti Harju 

Inma Herrera 

Johannes Paahto & Harriina Räinä & Jari Vahtola

 

sekä Andrey Bogushin kuratoima kokonaisuus:

 

Bogdan Vladimir Ablozhnyy

Andrey Bogush

Océane Bruel

Monika Czyżyk

Vendula Knopová

Oskari Ruuska

Kristina Sedlerova

 

Maaliskuun 29. päivä:

 

Skype-keskustelutapahtuma Aria Deanin ja Shawné Michaelain Hollowayn kanssa. Keskustelun järjestäjänä Otto Byström.